Carta europeană a calității lămpilor cu LED permite subvenționarea acestor produse

Într-un comunicat din 14 noiembrie 2016, Comisia Europeană, împreună cu mai multe guverne naționale, agenții energetice, organizații publice și private/industrii, se angajează să promoveze eficiența energetică la utilizatorii finali în condiții de iluminare prin mai multe instrumente ca o componentă … Citeşte mai mult

Recomandări ale Comisiei Europene pentru dezvoltarea industriei de iluminat cu LED

(Parlamentul European) Pentru a soluționa provocările și deficiențele menționate anterior, în special trecerea către o abordare a întregului lanț valoric, industria SSL europeană va trebui, de asemenea, să ia măsuri. În special, sectorul industrial este invitat: – să își lanseze … Citeşte mai mult

Cercetarea și inovarea în UE în tehnologia SSL a iluminării cu LED

Cel de-al șaptelea program-cadru (FP7) sprijină cu mai mult de 90 de milioane EUR cercetarea în domeniul SSL pe întreg teritoriul UE. Activitățile acoperă cercetarea în domeniul LED și OLED și al proceselor de producție ale acestora. Tema NMP sprijină … Citeşte mai mult

O abordare europeană strategică pentru o industrie SSL a iluminatului cu LED competitivă în Europa

(Praga) Acest context impune necesitatea unei abordări strategice europene pentru o industrie SSL competitivă. În special, trebuie abordate următoarele aspecte cheie cu privire la evoluția și dezvoltarea competitivă a industriei SSL europene: – „Valea morții”: SSL face parte din Photonics, … Citeşte mai mult

Propuneri și strategii pentru accelerarea implementării tehnologiilor LED în iluminatul din România

Ținând seama de provocările actuale energetice și financiare, sunt necesare acțiuni suplimentare în vederea accelerării adoptării tehnologiei SSL cu LED în Europa: Din perspectiva consumatorilor – părțile interesate și/sau asociațiile de consumatori sunt invitate să organizeze campanii de sporire a … Citeşte mai mult

1 2 3 4 5 6 7 11