Testarea sistemelor de iluminat cu LED cu standardul LM-80

LM-80 este un standard al Illuminating Engineering Society of North America (IESNA) în domeniul iluminării cu LED pentru evaluarea performanțelor corpurilor de iluminat cu LED prin comparare. Datorită apariției recente a tehnologiilor de iluminat cu LED, piața este încă insuficient … Citeşte mai mult

Carta europeană a calității lămpilor cu LED permite subvenționarea acestor produse

Într-un comunicat din 14 noiembrie 2016, Comisia Europeană, împreună cu mai multe guverne naționale, agenții energetice, organizații publice și private/industrii, se angajează să promoveze eficiența energetică la utilizatorii finali în condiții de iluminare prin mai multe instrumente ca o componentă … Citeşte mai mult

Recomandări ale Comisiei Europene pentru dezvoltarea industriei de iluminat cu LED

(Parlamentul European) Pentru a soluționa provocările și deficiențele menționate anterior, în special trecerea către o abordare a întregului lanț valoric, industria SSL europeană va trebui, de asemenea, să ia măsuri. În special, sectorul industrial este invitat: – să își lanseze … Citeşte mai mult

Cercetarea și inovarea în UE în tehnologia SSL a iluminării cu LED

Cel de-al șaptelea program-cadru (FP7) sprijină cu mai mult de 90 de milioane EUR cercetarea în domeniul SSL pe întreg teritoriul UE. Activitățile acoperă cercetarea în domeniul LED și OLED și al proceselor de producție ale acestora. Tema NMP sprijină … Citeşte mai mult

O abordare europeană strategică pentru o industrie SSL a iluminatului cu LED competitivă în Europa

(Praga) Acest context impune necesitatea unei abordări strategice europene pentru o industrie SSL competitivă. În special, trebuie abordate următoarele aspecte cheie cu privire la evoluția și dezvoltarea competitivă a industriei SSL europene: – „Valea morții”: SSL face parte din Photonics, … Citeşte mai mult

Propuneri și strategii pentru accelerarea implementării tehnologiilor LED în iluminatul din România

Ținând seama de provocările actuale energetice și financiare, sunt necesare acțiuni suplimentare în vederea accelerării adoptării tehnologiei SSL cu LED în Europa: Din perspectiva consumatorilor – părțile interesate și/sau asociațiile de consumatori sunt invitate să organizeze campanii de sporire a … Citeşte mai mult

Instrumente politice și legislative care se pot aplica în UE sistemelor de iluminat cu LED

Există deja o gamă vastă de instrumente UE, atât opționale cât și obligatorii, aplicabile tehnologiei SSL și care vor avea tendința de a sprijini continuarea adoptării acesteia prin cerințe minime de performanță și securitate pentru produsele SSL. Principalele instrumente includ … Citeşte mai mult

Accelerarea implementării tehnologiilor de iluminare inovatoare cu LED în Uniunea Europeană

(Foto: Vernisajul instalației de iluminat „Shapes of light”, pe baza tehnologiei cu LED-uri, în sediul central al Comisiei Europene, Bruxelles) Iluminatul reprezintă 19% din consumul mondial de energie electrică și 14% din consumul la nivelul UE. Pe măsură ce lămpile … Citeşte mai mult