» » O abordare europeană strategică pentru o industrie SSL a iluminatului cu LED competitivă în Europa

O abordare europeană strategică pentru o industrie SSL a iluminatului cu LED competitivă în Europa

Praga (Praga)

Acest context impune necesitatea unei abordări strategice europene pentru o industrie SSL competitivă. În special, trebuie abordate următoarele aspecte cheie cu privire la evoluția și dezvoltarea competitivă a industriei SSL europene:

„Valea morții”: SSL face parte din Photonics, o tehnologie generică esențială (TGE). Un grup de experți la nivel înalt (GNI) pentru TGE a identificat principalele dificultăți cu care se confruntă Europa în transpunerea ideilor sale în produse comercializabile. Pentru a traversa această „vale a morții” grupul recomandă o strategie pe trei piloni care se axează pe: (i) cercetare tehnologică; (ii) dezvoltarea și demonstrarea produsului ; (iii) producție avansată, de nivel mondial. Pe baza acestui model constituit pe trei piloni, grupul de experți a făcut o serie de recomandări specifice de politică pentru o dezvoltare și implementare industrială mai eficientă a TGE în Europa.

consolidarea lanțului valoric SSL (de la materia primă la procesul de fabricație și produsul final, inclusiv furnizorii de componente și de echipamente): este necesară pentru soluționarea fragmentării existente în industria de iluminat. OLED va elimina în continuare liniile clare de demarcație între producătorii de surse de iluminat și corpuri de iluminat și va accelera în continuare consolidarea acestui sector.

facilitarea cooperării între industria SSL și alți actori implicați în ansamblul lanțului valoric extins. Consolidarea cooperării este esențială pentru dezvoltarea de noi modele comerciale și pentru realizarea trecerii de la produse de iluminat la sisteme și servicii de iluminat, domenii în care Europa are șanse să devină lider de piață la nivel mondial.

viitorul producției de SSL în Europa: industria SSL europeană va trebui să ia decizii strategice cu privire la viitorul producerii de SSL în Europa, în ceea ce privește atât LED, cât și, în special, noua tehnologie OLED în domeniul iluminatului.

asigurarea aprovizionării cu materii prime rare și reciclarea produselor SSL scoase din uz: în următorii ani, industria europeană se va confrunta cu problema asigurării aprovizionării cu materii prime rare (Acestea includ, în special, galiu și indiu, precum și pământurile rare utilizate în corpurile de iluminat fosforescente (itriu, ceriu, europiu)), necesare pentru producția de SSL, însă din ce în ce mai puțin disponibile din cauza cvasimonopolurilor existente și a restricțiilor de export (China controlează la momentul actual 95% din cantitatea mondială de pământuri rare și a adoptatmăsuri pentru restricționarea severă a exportului acestora). Această situație presupune o dublă provocare: cea privind perfecționarea tehnologiei în vederea reducerii consumului de resurse rare și cea privind reciclarea, în conformitate cu „Inițiativa emblematică privind materiile prime” și cu foaia de parcurs aferentă.

Dezvoltarea ulterioară a industriei SSL europene, capacitatea sa de inovare și competitivitatea la nivel mondial vor depinde, de asemenea, în mod esențial de următoarele aspecte:

standardizare: elaborarea și folosirea strategică a standardizării, precum și promovarea eficientă a standardelor relevante la nivel mondial pot contribui la ocuparea de către industria europeană a poziției de lider pe piețele mondiale.

DPI și inovare: accesul la drepturile de proprietate intelectuală (DPI) reprezintă un aspect cheie pentru concurența și inovarea în domeniul SSL, atât pentru marile întreprinderi industriale, cât și pentru IMM-uri. Actorii SSL de nivel mondial au tendința de a acorda licențe încrucișate pentru DPI în condiții favorabile. Cooperarea sporită între marile întreprinderi industriale și IMM-uri ar contribui la accelerarea dezvoltării produselor SSL inovatoare în Europa.

accesul la soluții de investiții cu costuri reduse: IMM-urile inovatoare nu dispun de multe ori de soluții de investiții cu costuri reduse, care le-ar permite să își dezvolte și să profite de expertiza lor tehnologică. Acest fapt are consecințe semnificative pe termen lung, deoarece multe IMM-uri nu vor putea să investească rapid în noile tehnologii, vitale pentru stabilirea unui lanț de aprovizionare mai dinamic și pe termen lung, care să țină pasul cu ritmul progreselor tehnologice.

învățare și formare: se simte din ce în ce mai mult nevoia ca sectorul de iluminat să atragă și să formeze noi oameni de știință și cercetători pentru a contracara problemele previzibile asociate penuriei de competențe. În ceea ce privește adoptarea, IMM-urile, electricienii, revânzătorii, proiectanții în domeniul iluminatului și urbaniștii necesită o educație și o formare specială în domeniul SSL pentru a înțelege cum să instaleze și să folosească mai bine aceste tehnologii.

© Uniunea Europeană

Partajează...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestPrint this pageEmail this to someone

Lasă un Răspuns